About Me

Thông tin cá nhân

 • Họ tên: Nguyễn Thành Nam
 • Ngày sinh: 16/01/2001
 • Đã học tại: Trường Đại học Mở Tp.HCM
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Sở thích: Nghe nhạc, xem phim, chơi game, đọc sách, lập trình, ...
 • Nơi sống: Bình Dương, Việt Nam
 • Email: namnguyenthanh.work@gmail.com

Thông tin project

 • Tên project: Blog - Thành Nam Nguyễn (blog.thanhnamnguyen.dev)
 • Công nghệ sử dụng: NextJS 14, TypeScript, GraphQL, Tailwind CSS, Shadcn/ui
 • Hosting: Vercel
 • CMS: Hashnode
 • Hashnode Headless GQL API: https://apidocs.hashnode.com/
 • Analytics: Google Analytics (GA4), Cloudflare Browser Insights