25 lệnh Terminal cơ bản mà lập trình viên nên biết

25 lệnh Terminal cơ bản mà lập trình viên nên biết

Là một lập trình viên, việc làm quen với terminal sẽ làm cho thao tác của bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu 25 lệnh terminal cơ bản mà mọi lập trình viên nên biết. Những lệnh này không chỉ giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ hơn mà còn nâng cao năng suất của bạn. Hãy cùng bắt đầu nhé!

1. ls

Lệnh ls liệt kê nội dung của một thư mục. Đây là lệnh cơ bản để xem các tệp và thư mục.

ls

Bạn có thể thêm các tùy chọn như -l để xem danh sách chi tiết và -a để hiển thị các tệp ẩn.

ls -la

2. cd

Lệnh cd thay đổi thư mục hiện tại. Nó rất cần thiết để điều hướng qua hệ thống tệp.

cd /path/to/directory

Để quay lại thư mục trước, sử dụng:

cd ..

Trường hợp bạn đang ở sâu bên trong folder, chẳng hạn như user/thanhnamnguyen/a/b/c/d mà bạn muốn quay về trang home, bạn chỉ cần gõ lệnh:

cd ~

3. pwd

pwd viết tắt của "print working directory". Nó hiển thị đường dẫn của thư mục hiện tại.

pwd

4. mkdir

mkdir tạo một thư mục mới. Nó hữu ích để tổ chức các tệp vào các thư mục.

mkdir new_directory

5. rm

Lệnh rm xóa các tệp hoặc thư mục. Hãy sử dụng cẩn thận!

rm filename

Để xóa một thư mục và nội dung của nó, sử dụng:

rm -r directory_name

6. cp

cp sao chép các tệp hoặc thư mục từ vị trí này sang vị trí khác.

cp source_file destination

Để sao chép một thư mục, sử dụng:

cp -r source_directory destination

7. mv

mv (viết tắt từ move) làm một lệnh Unix dùng để di chuyển một hoặc nhiều file hoặc thư mục từ nơi này đến nơi khác. File gốc sẽ bị xoá, và file mới sẽ có tên giống tên cũ hoặc có tên mới. Nếu có thể (khi file gốc và file mới trên cùng hệ thống file), mv sẽ chỉ đổi tên file

Để di chuyển:

mv source_file destination

Để đổi tên:

mv old_name new_name

8. touch

Lệnh touch tạo một tệp mới. Nó hữu ích để nhanh chóng tạo ra các tệp.

touch newfile.txt

9. cat

cat hiển thị nội dung của một tệp. Nó rất hữu ích để nhanh chóng xem các tệp mà không cần mở trình soạn thảo.

cat filename

10. nano hoặc vim

Đây là các trình soạn thảo văn bản trong terminal. nano thân thiện với người dùng, trong khi vim cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ hơn.

Để mở một tệp với nano:

nano filename

Để mở một tệp với vim:

vim filename

11. grep

grep tìm kiếm văn bản trong các tệp. Nó rất hữu ích để tìm kiếm thông tin cụ thể trong các tệp lớn.

grep 'search_term' filename

12. find

Lệnh find tìm kiếm các tệp và thư mục. Nó rất mạnh mẽ và linh hoạt.

find /path -name 'filename'

13. chmod

chmod thay đổi quyền truy cập của các tệp hoặc thư mục. Nó cần thiết cho bảo mật và khả năng truy cập.

chmod 755 filename

14. chown

chown thay đổi chủ sở hữu của một tệp hoặc thư mục. Nó hữu ích để quản lý quyền truy cập của người dùng.

chown user:group filename

15. top

Lệnh top hiển thị các quá trình hệ thống theo thời gian thực. Nó hữu ích để giám sát hiệu suất hệ thống.

top

16. ps

ps hiển thị thông tin về các quá trình đang chạy. Nó hữu ích để theo dõi những gì đang chạy trên hệ thống của bạn.

ps aux

17. kill

Lệnh kill chấm dứt các quá trình. Sử dụng ID quá trình (PID) với lệnh này.

kill PID

18. df

df báo cáo dung lượng ổ đĩa đã sử dụng và có sẵn trên các hệ thống tệp.

df -h

19. du

du ước tính dung lượng sử dụng của tệp và thư mục.

du -sh directory_name

20. history

history hiển thị lịch sử các lệnh đã sử dụng. Nó hữu ích để nhớ lại các lệnh trước đó.

history

21. echo

echo hiển thị một dòng văn bản/chuỗi được truyền vào làm tham số.

echo "Hello, World!"

22. man

Lệnh man hiển thị hướng dẫn sử dụng của bất kỳ lệnh nào có thể chạy trên terminal.

man ls

23. wget

wget được sử dụng để tải xuống các tệp từ internet.

wget http://example.com/file.zip

24. curl

curl chuyển dữ liệu từ hoặc đến một máy chủ. Nó hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, bao gồm HTTP và FTP.

curl http://example.com

25. tar

tar lưu trữ và trích xuất các tệp từ một băng hoặc đĩa lưu trữ. Nó thường được sử dụng để nén tệp.

Để tạo một tarball:

tar -cvf archive_name.tar directory_to_compress

Để trích xuất một tarball:

tar -xvf archive_name.tar

Việc học các lệnh terminal này có thể nâng cao đáng kể hiệu quả và năng suất của bạn. Việc điều hướng hệ thống và quản lý tệp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các lệnh khác mà mình liệt kê ở bên dưới nhé