Hướng dẫn deploy project của bạn lên GitHub Pages

Hướng dẫn deploy project của bạn lên GitHub Pages

GitHub Pages là một dịch vụ miễn phí của GitHub cho phép bạn tạo trang web cá nhân, blog, hoặc trang tài liệu với sự linh hoạt và dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về GitHub Pages, cách nó hoạt động, và cách bắt đầu xây dựng trang web cá nhân của bạn.

I. GitHub Pages là gì ?

banner github pages

1. Giới thiệu

GitHub Pages là một dịch vụ cung cấp bởi GitHub để tạo trang web từ các kho lưu trữ Git. Nó cho phép người dùng tận dụng sức mạnh của Git để quản lý mã nguồn và cung cấp một cách nhanh chóng để triển khai trang web của họ. GitHub Pages hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và cung cấp nhiều chủ đề mẫu cho người dùng lựa chọn.

2. Lợi ích của việc sử dụng GitHub Pages

  • GitHub Pages là một dịch vụ miễn phí và dễ dàng triển khai.

  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình: GitHub Pages không giới hạn ngôn ngữ lập trình. Bạn có thể sử dụng HTML, CSS, JavaScript, hoặc bất kỳ ngôn ngữ khác mà bạn thích.

  • Tích hợp dễ dàng với GitHub: GitHub Pages tích hợp chặt chẽ với GitHub, giúp bạn quản lý mã nguồn và trang web của mình tại cùng một nơi.

II. Hướng dẫn deploy project

Ở bài viết này mình chỉ đề cập đến việc deploy các dự án tĩnh (HTML, CSS, JavaScript). Nếu bạn muốn deploy dự án sử dụng framework như NextJS... bạn nên tìm hiểu về Github Actions.

⚡️ Điều kiện tiên quyết để deploy dự án:

  • Có một tài khoản Github.

  • Có một repository chứa dự án tĩnh của bạn.

Để có thể deploy các dự án tĩnh, bạn phải có 1 trang chỉ định làm trang chủ (bắt buộc đặt tên index.html). Sau đó bạn chọn settings (cài đặt)

đi đến cài đặt

Đi đến Pages -> ở dưới "Build and deployment", bạn chọn nhánh mà bạn muốn triển khai

chọn page

chọn nhánh

Tùy chọn, hãy sử dụng menu thả xuống thư mục để chọn thư mục để xuất bản mã nguồn của bạn (mặc định thường là root).

chọn nhánh

Click save và chờ deploy.

chờ deploy

Deploy hoàn tất.

deploy hoàn tất

Bạn có thể xem website theo định dạng https://<username>.github.io/<project-name>/ hoặc ấn vào cài đặt -> tick vào Use your GitHub Pages website

tuỳ chỉnh hiển thị link website

hiển thị link website

III. Tổng kết

GitHub Pages là một công cụ mạnh mẽ cho việc tạo trang web cá nhân mà không cần quá nhiều bước phức tạp. Nó kết hợp sức mạnh của Git với sự đơn giản của việc triển khai trang web, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng muốn chia sẻ thông tin, dự án, hoặc kỹ năng lập trình của họ với cộng đồng toàn cầu.

Tham khảo thêm các nền tảng deploy khác như: