Tìm hiểu về Mock data, mock API trong lập trình Frontend

Tìm hiểu về Mock data, mock API trong lập trình Frontend

I. Mock data, mock API là gì?

Mock data, mock API hay còn gọi là dữ liệu giả, là tập dữ liệu được tạo ra nhằm mô phỏng dữ liệu thực tế trong các trường hợp cụ thể (ví dụ như hiển thị danh sách các sản phẩm, danh sách người dùng...).

Đối với lập trình viên Frontend, dữ liệu giả này thường được sử dụng để tạo trước giao diện người dùng (UI) trong khi Backend chưa cung cấp kịp thời các API cần thiết.

II. Mục đích sử dụng

Có nhiều mục đích sử dụng mock data (mở rộng ngoài phạm vi Frontend) như:

 • Phát triển giao diện người dùng: được sử dụng để mô phỏng dữ liệu mà người dùng sẽ nhìn thấy trong giao diện, giúp lập trình viên có thể hình dung và hoàn thiện giao diện một cách dễ dàng.

 • Kiểm tra API: được sử dụng để tạo ra các yêu cầu API giả, giúp lập trình viên kiểm tra chức năng của API và đảm bảo nó hoạt động đúng.

 • Thử nghiệm: được sử dụng để thử nghiệm các giao diện riêng lẻ, giúp đảm bảo từng giao diện này hoạt động chính xác.

 • Demo ứng dụng: được sử dụng để tạo ra dữ liệu giả cho các bản demo ứng dụng, giúp người dùng có thể hình dung cách thức hoạt động của ứng dụng.

III. Ưu - Nhược điểm

Ưu điểm của mock data, mock API:

 • Dễ tạo: Mock data, mock API có thể được tạo ra một cách dễ dàng bằng tay hoặc sử dụng các công cụ tạo dữ liệu giả tự động.

 • Có thể kiểm soát: Mock data, mock API có thể được kiểm soát hoàn toàn, giúp cho việc kiểm tra và phân tích dữ liệu được chính xác hơn.

 • Bảo mật: Mock data, mock API không chứa thông tin nhạy cảm, giúp bảo vệ dữ liệu của người dùng.

Nhược điểm của mock data, mock API:

 • Tốn thời gian: Việc tạo mock data, mock API có thể tốn thời gian, đặc biệt là khi cần tạo ra một lượng lớn dữ liệu.

 • Khó bảo trì: Khi ứng dụng web thay đổi, mock data, mock API cũng cần được cập nhật cho phù hợp. Điều này có thể dẫn đến việc tốn thêm thời gian và công sức, đặc biệt là khi mock data được sử dụng ở nhiều nơi trong ứng dụng.

IV. Các công cụ hỗ trợ mock data

Một số công cụ tạo mock data, mock API phổ biến:

Lưu ý khi sử dụng mock data, mock API:

 • Cần xác định rõ mục đích sử dụng mock data, mock API trước khi tạo.

 • Mock data không nên được sử dụng để thay thế cho việc thu thập dữ liệu thực tế từ người dùng.

 • Khi sử dụng mock data, cần ghi chú rõ ràng để tránh nhầm lẫn với dữ liệu thực tế.