Tổng hợp các API dành cho lập trình viên Frontend sử dụng để mock data

Tổng hợp các API dành cho lập trình viên Frontend sử dụng để mock data

I. Giới thiệu

public-apis là một kho lưu trữ GitHub chứa danh sách các API miễn phí mà bạn có thể sử dụng trong phát triển phần mềm và website. Nó được tạo ra bởi cộng đồng để giúp mọi người dễ dàng tìm thấy các API phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Kho lưu trữ này bao gồm các API thuộc nhiều danh mục khác nhau, bao gồm:

 • Động vật

 • Anime

 • Nghệ thuật & Thiết kế

 • Xác thực & Ủy quyền

 • Blockchain

 • Kinh doanh

 • Tiền tệ

 • Mạng xã hội

 • Trò chơi

 • Thức ăn

 • Tin tức

 • ... và còn nhiều danh mục khác

II. Lợi ích

Một số lợi ích khi sử dụng public-apis:

 • Miễn phí: Tất cả các API trong kho lưu trữ này đều miễn phí sử dụng (tuy nhiên 1 số API cần phải trả phí nếu sử dụng quá nhiều).

 • Dễ dàng tìm kiếm: Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các API phù hợp với nhu cầu của mình bằng cách sử dụng mục lục và chức năng tìm kiếm.

 • Cập nhật thường xuyên: Kho lưu trữ này được cập nhật thường xuyên các API mới.

 • Cộng đồng hỗ trợ rộng rãi: Bạn có thể nhận trợ giúp từ cộng đồng public-apis nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng các API.

III. Cách sử dụng

Truy cập vào repo https://github.com/marcelscruz/public-apis lăn xuống mục README để tìm API phù hợp.

Hoặc truy cập vào website https://publicapis.dev/ hiện có khoảng gần 1500 nguồn tài nguyên về API mà bạn dễ dàng lựa chọn.

Ngoài ra, nếu bạn biết thêm các trang web cung cấp API, bạn có thể đóng góp vào dự án bằng các commit các website đó theo hướng dẫn https://github.com/marcelscruz/public-apis/blob/main/CONTRIBUTING.md

IV. Kết luận

public-apis là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho lập trình viên web nói chung và lập trình viên Frontend nói riêng. Nó cung cấp cho bạn một danh sách khổng lồ các API miễn phí mà bạn có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng hoặc website.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các kho lưu trữ GitHub khác chứa danh sách các API miễn phí, chẳng hạn như public-api-lists.